Cesty skřítka Šubíska

07.02.2022

Ve třech drobničkách skřítek Šubísek opět prožívá nečekaná dobrodružství. Při setkání s čertem málem propadne peklu. Postaví se čarám kouzelného proutku zlé čarodějnice a pokusí se osvobodit lidičky zakleté v balvany. ale jestli Skřítek dokáže vyhnat hlučná strašidla z hradní věže a králi vrátí pokojný spánek a malému vodníkovi zachrání rybník před zlým vodníkem Brekeke...

Odpověď zjistíte, až naše pohádky uvidíte....