Divadýlko Mrak

Král Lávra

Na motivy Karla Havlíčka Borovského zdramatizovala Yvonna Kršková

Loutky:  Jiří Havelka

Výprava: Luboš Sobotka a Josef Melena

Kulisy: Tereza Novotná

Karel Havlíček Borovský by oslavil 200 narozeniny. Patřil mezi vzdělané a odvážné lidi - obrozence, kteří své životy zasvětili tomu, aby se naše země jmenovala Čechy, abychom česky psali a četli a aby se mluvilo česky v budově, kterou postavili v Praze a jmenuje se Národní divadlo.

O představení:

Byl jednou jeden král. Ten král vládl dobře a spravedlivě, ale měl velké tajemství, kvůli kterému každý rok musel zemřít holič, který mu posloužil. Toho roku krále ostříhal holič Kukulín, staré vdovy syn. Těsně před popravou matka uprosila krále, a ten dal jejímu synovi milost. Musel, ale odpřísáhnout, že tajemství neprozradí, a tak se stal dvorním holičem. Jenže časem, ze síly tajemství a slibu - nemoci se nikomu svěřit, Kukulín onemocněl. .. najde se lék na Kukulínovu nemoc? K čemu je dobrá vrba? A co se stalo po prozrazení královského tajemství?

Na všechny otázky odpoví zábavnou formou výpravná, barevná, loutko - činoherní pohádka, která je napsaná na motivy textu Karla Havlíčka Borovského. Dětské publikum je nenásilně vtaženo do děje a z dětí se stávají také herci, kteří se stávají součástí inscenace.

... hravým způsobem chceme děti tentokrát pohádkou i trošičku poučit o tom jak to bylo...