Divadýlko Mrak

Vodnický karneval

Vodníky každý zná. Každý ví, kde vodník žije.  Jenže jak to má vodník složité a kolik práce musí zvládnout, to už ví jen málokdo. V našem vodnickém pořadu jsme pro děti připravili spoustu soutěží s vodnickou tematikou. Vodníci jsou nám velmi blízcí, a protože se i my sami soukromě, každé léto ve vodníky proměňujeme, kompozice tohoto zábavného pořadu plula jako loďka po vodě. Děti si zkusí, stejně jako rybáři, když vodník nechce vydat svoji oblíbenou rybu - tahat boty z vody. Poznají onu úmornou práci s opentlením a zdobením vrbiček, vyzkoušíme je ze znalosti ryb a samozřejmě nechybí vodnická bublitéka.