Připravujeme:

Šubískovo putování větrnými zámky

Z louky se jednoho dne ztratí krásná víla Sedmikráska. Ztráta blízké bytosti Šubíska rozesmutní, a protože má o vílu strach a samotnému mu je neveselo vydá se ji hledat. Na radu moudré sovy nehledá ve světě lidí . Jeho cesta tentokrát vede do říše nadpozemských mocností . Navštíví zámek královny Větrů, říši krále Bouře a palác paní Duhy. Panovníci, ale mají své rozmary, a tak Šubísek musí vyplnit jejich přání, pak za jejich pomoci osvobodí vílu Sedmikrásku.