Šubísek a jaro

Tři krátké pohádky ve kterých se prolínají lidové zvyky a obyčeje, které nerozlučně k jaru patří. Pro skřítky je jaro, stejně jako pro lidi, dlouho očekávaným radostným obdobím. A tak Šubísek Kubovi najde ztracenou růži z květinového klobouku, a ten může jít do masopustního průvodu, pomůže Madlence vynést Morenu a donést líto, s vodníčkem otevře studánku a uplete velikonoční pomlázku.